Disclaimer

Trexco b.v. besteed veel zorg aan het onderhoud van deze website. De website van Trexco b.v. en het materiaal hierin worden geleverd “zoals het is”. Trexco b.v. accepteert geen aansprakelijkheid of garanties, noch uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot de Trexco b.v.-site, het functioneren ervan, de inhoud, informatie of getoond materiaal. Trexco b.v. weerlegt alle garanties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot haar sites of het gebruik ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor bepaalde doeleinden. U gaat ermee akkoord dat Trexco b.v., de directie, medewerkers, personeel of andere vertegenwoordigers niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor schade voortvloeiend uit de werking, het niet werken, inhoud of het gebruik van de Trexco b.v.-site. U gaat ermee akkoord dat deze beperking van aansprakelijkheid allesomvattend is en van toepassing is op alle schade, met inbegrip en zonder beperking van directe, indirecte, compenserende, speciale, incidentele, hoge en voortvloeiende schade.

Deze site bevat links naar andere sites op het Internet die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door derden. Het is u bekend dat Trexco b.v. geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de exploitatie of de inhoud op een van deze sites.

Mocht er informatie op deze internetsite onjuist zijn, dan kunt u dit te melden aan de webmaster van deze site bijvoorbeeld met het contact formulier.