Dodeca

Dit door Applied Olap ontwikkelde product geeft gebruikers functionaliteit die niet in de Oracle produkten te vinden zijn. Veel klanten gebruiken Dodeca op uiteenlopende manieren en laten zien dat een investering in een specialistische tool een goed besluit is. Dodeca is een spreadsheet management tool voor Essbase en relationele databases. De kracht ligt in de unieke integratie met alle versies en configuraties van Essbase. De modulaire architectuur geeft veel flexibiliteit en controle , zodat niet allee de data, maar ook de functionalteit van de Frontend door de gebruiker gestuurd kan worden.

Oracle Smart View for Office is eigenlijk een ad-hoc tool voor analysten, maar wordt veelal ingezet als reporting tool voor eindgebruikers die vaak beperkte de ervaring of kennis met dit soort software hebben. Dan is het moeilijk om de inhoud van de reports voor de gebruiker te sturen. Na een korte tijd zullen er verschillende versies van de standard rapporten op het netwerk verschijnen. Gebruikers maken hun wijzigingen of vergeten juist de wijzigingen in de dimensies doortevoeren. Toelichting op de gevens blijft op de lokale versie staan en is niet beschikbaar bij de gegevens op andere rapporten. Formules en calculaties staat verspreid in rapporten en zullen veelvuldig opnieuw gemaakt moeten worden met alle risico’s op fouten.

Dodeca gebruikers krijgen dynamische Spreadsheet rapporten in een gecontroleerde omgeving. De rapporten staan op een bekende en vertrouwde locatie en hebben de functionaliteit die ze nodig hebben. Bij het openen van een rapport, worden de structuren opnieuw uit de dimensies opgebouwd. Formules en berekeningen worden toegevoegd en de formattering ingevoegd. Als de gebruikersrechten het toelaten, kunnen de rapporten geprint of worden opgeslagen, maar ook in ad-hoc modus verder gebruikt worden.

Door een actie van de gebruiker, zoals opslaan van data, of openen van een rapport, kunnen process stappen gestart worden, zoals een calculatie script of batch programma.

Bepaalde functionaliteit is in Dodeca beschikbaar, die moeilijk in Oracle SmartView te bouwen is. Voorbeelden hiervan zijn:

Dodeca kan verschillende rapporten uit verschillende bronnen op een pagina presenteren. Toelichtingen en opmerkingen worden op de server opgeslagen met gebruikersnaam en tijdstip. Deze zijn dan ook beschikbaar op andere rapporten en voor andere gebruikers. Zo kan in een team aan de data gewerkt worden.

Dodeca kan gegevens uit een relationale database presenteren op basis van een Essbase query. Hierdoor kunnen transactiegevens met behulp van Essbase uit een database op een Excel blad gebracht worden.

Gebruikers kunnen met Dodeca gegevens naar Essbase sturen en in de databas opslaan. Het speciale is echter, in een audit log kunnen deze gegevens opgeslagen worden en zo kunnen wijzigingen worden gedocumenteerd.

In Dodeca kan de functionaliteit van een rapport worden afgestemd op de gebruiker. Hierdoor zijn de rapporten veel eenvoudiger te gebruiken en kan er minder mis gaan.

Al een lange tijd vult Dodeca veel functionaliteit toe aan Oracle Essbase. De software kan ook gebruikt worden met de Cloud Services PBCS (Planning and Budgeting Cloud Service) en EssCS (Essbase Cloud Service).

Trexco is Applied Olap partner en kan helpen bij de implementatie en support van Dodeca.