Oracle Crystal Ball

Oracle Crystal Ball is een spreadsheet applicatie voor toekomst modellering, forecasting, simulatie en optimalisatie. Het geeft inzicht in de factoren die het risico bepalen door Monte-Carlo simulaties en calculaties met de gerelateerde variabelen te doen.

Spreadsheets missen de functionaliteit on what-if analyses te doen, die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning van besluiten. Deze analyses geven inzicht in de mate van zekerheid van het model en de daarin liggende aannames. Dit wordt ondersteund door wiskunde en gaat dus verder dan een worst-case, best-case en meest aannemelijk scenario.

In Crystal Ball kunnen voor variabelen in het model niet met slechts een getal maar met een reeks van getallen aangegeven worden. Deze reeks heeft een door de analist bepaalde verdeling (b.v. normale verdeling met interval) en in de Monte Carlo simulatie zullen dan de gegevens uit deze reeks onder de voorwaarde van de verdeling gebruikt worden. Hierdoor worden er duizenden mogelijke uitkomsten berekend die samen een beeld geven en waarschijnlijkheid van het resultaat.

Dit eenvoudige software pakket kan in vele sectoren op uiteenlopende modellen worden toegepast.

Trexco heeft ervaring bij de toepassing van dit product en de daarmee gerelateerde vragen uit de business. Als u geïnteresseerd bent en meer informatie wilt hebben, dan kunt u met ons contact opnemen via de link rechts boven op de menulijst.